Henk Doorenspleet

Projects

Henk Doorenspleet, een drukke magere man die komt aanrijden op een prachtige, felgekleurde racefiets. Henk werkt bij de Rabobank in Utrecht als investment manager en zijn vrouw Monique geeft schilder- en tekenles. 

Wij wonen vanaf 2001 aan de Middenhof. We zijn vanuit Amersfoort naar Apeldoorn verhuisd omdat we op zoek waren naar een beter passend huis en dat lukte aan de Middenhof. Zo zijn we moet onze twee kinderen zo’n 45 km oostwaarts getrokken vanuit Amersfoort. In het begin was het verschil best groot. Amersfoort is veel drukker en echt randstedelijk. Het bevalt ons hier prima! Het is een prima woonomgeving. Niet alleen de wijk maar ook Apeldoorn bevalt ons goed: de omgeving, het bos, dit deel van het land, de Veluwe.

De kinderen zijn hier opgegroeid en dat was erg fijn. Maar zij zijn echt wel klaar met Apeldoorn. De oudste woont al op kamers. De  jongste woont nog thuis, maar zodra hij een kamer gevonden heeft in Utrecht is hij ook weg.

Heb je veel aan je huis gedaan?

Het huis is gebouwd in 1996. Wij hebben alleen regulier onderhoud gedaan, zoals een nieuwe hr-ketel. Wel hebben we zonnepanelen op het dak gelegd. We hebben er 9 zonnepanelen. Ook hebben we een paneel via Zon op K&N op De Groene Hoven. Daarmee hebben we ongeveer net zoveel zonne-elektriciteit als we gebruiken.

Ik volg trouw mijn energieverbruik, jaarlijks vul ik dat in mijn computer in. Ik heb gemerkt dat als je er op let, je je verbruik goed in hand kan houden. En als je kinderen de deur uit gaan – dat scheelt ook behoorlijk in je energieverbruik! Mijn elektriciteitsverbruik is vooral teruggelopen doordat ik alle lampen heb vervangen door led verlichting en doordat we nu met één persoon minder wonen hier. Ik vul trouwens mijn spreadsheet niet meer in vanaf de jaarrekening, maar heb me aangesloten op het slimme-meter-portal. Dat is gratis, en zo kan ik alles goed volgen, van dag tot dag zelfs: mijn gasverbruik, mijn elektriciteitsverbruik, de teruglevering van mijn zonnepanelen – alles staat in mooie grafiekjes op mijn telefoon of computer.

Je bent ook penningmeester van Zon op K&N geworden?

Die zonnecoöperatie is eigenlijk voortgekomen uit mijn werk als vrijwilliger binnen KEN bij ‘power in de huiskamer’. Dat zijn die huiskamergesprekken over energie die we in het begin van KEN veel gehouden hebben. Toen ontstond de wens om concrete stappen te zetten en heb ik mensen gezocht om samen een zonnecoöperatie op te richten: en nu liggen er 140 zonnepanelen op De Groene Hoven en gaan we starten met een tweede project bij de voetbalclub Robur, met maar liefst 228 panelen! En met mijn achtergrond bij de bank is penningmeester een mooi taak voor mij. 

Heb je de wens om gasloos te worden?

Nee, niet per sé gasloos. Ik wil wel af van het Groningse aardgas, vanwege de aardbevingen daar. Maar een beetje gas gebruiken vind ik niet erg. Mijn huis heeft een A-label en ik gebruik nog maar 700 kuub gas per jaar ongeveer. Dat laatste beetje gas ‘wegwerken’ hoeft voor mij niet zo nodig, als het gas maar vervangen gaat worden door een duurzame variant.

Wat vind je van KEN?

KEN is een goed initiatief. Zeker in deze twee wijken is het goed, omdat de meeste woningen hier een enorm energielek hebben. Het is dus belangrijk om samen te werken aan bewustwording en stimulering van wijkbewoners om actie te ondernemen. 

Mijn drijfveer is vooral verduurzaming van de energievoorziening. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik ben al mijn hele werkzame leven op dat vlak actief. In 1980 was ik al betrokken bij een windmolenproject en in 1987 heb ik meegewerkt aan de oprichting van één van de eerste windmolencoöperaties, Noordenwind in Groningen. Ik word gedreven door onze omgang met het milieu, met name op de onderwerpen energie en mobiliteit. Ik fiets ook altijd en we hebben geen auto. Af en toe huur ik er een als dat nodig is. Maar ik fiets veel en alle gezinsleden hebben ook fietsen én een treinabonnement. 

 


Meer informatie?
Gratis inzicht in uw energieverbruik: www.slimmemeterportal.nl