Warmtenet voor Kerschoten en Kerschoten-West

Wat kan ik zelf doen om energie te besparen?

Een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief

Warmtenet voor Kerschoten

Een warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West?

In Kerschoten en Kerschoten-West wordt gekeken wat nodig is om het aardgas op termijn af te kunnen koppelen. De gemeente onderzoekt of de komst van een warmtenet een goede oplossing is. Dit doet de gemeente samen met samenwerkingspartners: de woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en de Woonmensen, Waterschap Vallei en Veluwe, Firan, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en Linthorst/Wij Maken Energie.

Subsidie van het Rijk van 7,3 miljoen euro

In oktober 2020 hebben de samenwerkende partijen een subsidie van 7,3 miljoen euro gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Door deze subsidie komt een warmtenet in Kerschoten een stuk dichterbij. Een deel van de kosten wordt namelijk door het rijk betaald.

Warmtenet dichterbij, maar nog niet zeker

Toch weten we nog niet zeker of het warmtenet er komt. Uw wijk is de eerste wijk in Apeldoorn waar we dit doen. Het is financieel en organisatorisch een ingewikkeld proces met veel partijen. Er moet nog veel uitgezocht worden om te komen tot een duidelijk en concreet aanbod.

Wil je op de hoogte gehouden worden?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief

ONS NIEUWS

Samen met bewoners
energie besparen én opwekken

BEWONERS

In iedere nieuwsbrief staat een wijkbewoner centraal. Woont hij/zij met plezier in onze wijk? En wat vindt hij van het plan om de wijk te verduurzamen? Wat zouden we moeten of kunnen doen?

“Wij werken – bij toeval – al aardgasloos, mooi toch” 140423_Nieuwsbrief april 2023 - ken low

“Wij werken – bij toeval – al aardgasloos, mooi toch”

 “Ik kreeg van mijn ouders mee dat je zelf je steentje kan bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet bijzonder, da