Warmtenet voor Kerschoten en Kerschoten-West

Is jouw huis er klaar voor? Zet 'm op 70!

Wat kan ik zelf doen om energie te besparen?

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief

Warmtenet voor Kerschoten

Een warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West?

In Kerschoten en Kerschoten-West wordt gekeken wat nodig is om het aardgas op termijn af te kunnen koppelen. De gemeente onderzoekt of de komst van een warmtenet een goede oplossing is. Dit doet de gemeente samen met samenwerkingspartners: de woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en de Woonmensen, Waterschap Vallei  & Veluwe en Firan. 

Subsidie van het Rijk van 7,3 miljoen euro

Begin maart hebben we u tijdens een bewonersbijeenkomst in de Jacobus Fruytierschool verteld over deze plannen en in oktober hebt u een via een brief een update ontvangen. In oktober 2020 hebben de samenwerkende partijen een subsidie van 7,3 miljoen euro gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Door deze subsidie komt een warmtenet in Kerschoten een stuk dichterbij. Een deel van de kosten wordt namelijk door het rijk betaald.

Warmtenet dichterbij, maar nog niet zeker

Toch weten we nog niet zeker of het warmtenet er komt. Uw wijk is de eerste wijk in Apeldoorn waar we dit doen. Het is financieel en organisatorisch een ingewikkeld proces met veel partijen. Er moet nog veel uitgezocht worden om te komen tot een duidelijk en concreet aanbod.

Update in het voorjaar van 2021 

In het voorjaar van 2021 praten we u graag weer bij. Dan vertellen we u hoe het staat met het onderzoek en wat u kunt verwachten de komende tijd. We hopen dat we elkaar dan weer live kunnen ontmoeten.

Wil je op de hoogte gehouden worden?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Wil je actief meedenken?
Meld je dan aan voor de werkgroep warmte

ONS NIEUWS

Samen met bewoners
energie besparen én opwekken

BEWONERS

In iedere nieuwsbrief staat een wijkbewoner centraal. Woont hij/zij met plezier in onze wijk? En wat vindt hij van het plan om de wijk te verduurzamen? Wat zouden we moeten of kunnen doen?

Koos Schreuder Koos-Schreuder

Koos Schreuder

Koos Schreuder spreken we naar aanleiding van zijn mail aan de gemeente Apeldoorn: hij is faliekant tegen de komst va

Ineke de Vries ineke-de-vries

Ineke de Vries

Deze keer spreek ik Ineke de Vries. Zij woont met haar man in een van de ‘nieuwbouw’ woningen aan de Einsteinlaan.  W