Oprichting Warmtenetwerk Apeldoorn

Oprichting Warmtenetwerk Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn zet een belangrijke stap op weg naar een duurzaam warmtenet in Apeldoorn. Het Warmtenetwerk Apeldoorn (WNA) wordt opgericht samen met het Gelders Warmte Infrabedrijf. Dat wordt vertegenwoordigd door Firan. Het WNA wordt verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het warmtenet in de wijk Kerschoten. Ook als er later in andere delen van Apeldoorn een warmtenet komt, is WNA daarvoor verantwoordelijk.

Het college heeft op 30 mei besloten om de oprichting van Warmtenetwerk Apeldoorn voor te leggen aan de gemeenteraad. Die kan daarop reageren met ‘wensen en bedenkingen’, zoals dat wordt genoemd. Rekening houdend met de opmerkingen van de raad, besluit het college daarna om WNA op te richten. De echte oprichting is pas op het moment dat het concreet wordt, zoals het aanleggen van de buizen.

Wat betekent dat voor het warmtenet in Kerschoten?

We verwachten dat Kerschoten als eerste wijk op het warmtenet wordt aangesloten. Dit hangt onder andere a van het principebesluit dat deze zomer wordt genomen.

Meer info

Op de website van de gemeente Apeldoorn vind je een uitgebreider nieuwsbericht hierover. Hierin staat meer over de oprichting van het WNA. Op donderdagavond 22 juni wordt de oprichting van het WNA behandeld tijdens de Politieke Markt Apeldoorn. Voor deze markt zijn alle inwoners van Apeldoorn uitgenodigd om mee te praten. Wil je op die avond meepraten? Meld je dan aan via de website: www.apeldoorn.nl/gemeenteraad/uw-invloed.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *