Veelgestelde vragen

Per onderwerp

Warmtenet

Een warmtenet bestaat uit een warmtebron (of soms meer), een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt en een warmtewisselaar die warmte afgeeft in de woning. Warmtenetten staan vaak ook bekend als stadsverwarming. 

Wil je meer weten over warmtenetten? Op de website van Milieucentraal is er goede informatie te vinden. 

De warmte voor een warmtenet kan van verschillende bronnen komen. In ons geval komt de warmte van de rioolzuivering van het Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg. Uit het gezuiverde afvalwater kan met een warmtepomp warmte opgewekt worden.

Er kan veel meer warmte worden opgewekt dan nodig is voor de wijk. Er is dus voldoende warmte om ook andere wijken van warmte te kunnen voorzien. Door een slim ontwerp is er heel erg weinig aardgas nodig voor de piekmomenten, dus het warmtenet zal vanaf de start heel duurzaam zijn.

De gemeente werkt samen met de woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en de Woonmensen, Waterschap Vallei en Veluwe, Firan, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en Linthorst Energy. Natuurlijk werken we ook samen met bewoners. De bewoners zijn onder andere vertegenwoordigd in de warmtewerkgroep.

Ja, die keuze is gemaakt in samenspraak met de werkgroep warmte. Bewoners hadden via de werkgroep en de KEN regisseur twee stemmen in de selectie commissie.

De warmte vanuit deze bron (rioolzuivering van het Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg) wordt duurzaam opgewekt.  Ook de stroom die nodig is wordt duurzaam opgewekt. Er wordt gekeken of deze stroom kan komen van nabijgelegen zonneparken of elders groen kan worden ingekocht. We verwachten dat al snel alle elektriciteit die nodig is groene elektriciteit zal zijn. 

Als je ‘van het aardgas af’ gaat, zijn er een aantal alternatieven. Een warmtenet van middentemperatuur zoals hier het geval zal zijn, betekent dat je relatief weinig hoeft te veranderen in huis: je hebt een redelijke mate van isolatie nodig – zoals veel mensen al hebben – en je hoeft je radiatoren in principe niet te vervangen.

Een andere mogelijkheid zou zijn om individueel je woning te verduurzamen en elektrisch te gaan verwarmen door middel van je eigen warmtepomp. Dit betekent dat je je huis echt goed moet isoleren en kierdicht moet maken. Je hebt mechanische ventilatie nodig, een boiler voor warm water  en natuurlijk je eigen warmtepomp. Al met al is dat een meer ingrijpende en kostbare oplossing.

Een derde mogelijkheid die veel genoemd wordt is het aardgas vervangen door een ander type gas (biogas of waterstofgas). Helaas zijn dergelijke gassen niet voldoende beschikbaar om onze woningen mee te verwarmen en zal een dergelijk gas er voor deze wijk niet komen.

Een derde mogelijkheid die veel genoemd wordt is het aardgas vervangen door een ander type gas (biogas of waterstofgas). Helaas zijn dergelijke gassen niet voldoende beschikbaar om onze woningen mee te verwarmen.

Wij denken daarom dat dit warmtenet een goed alternatief is voor aardgas.

Dit warmtenet in Kerschoten wordt al heel lang voorbereid. De gemeenteraad en de partners staan achter het plan. Dat is goed nieuws. We wachten nog wel op extra geld vanuit het rijk. Want alleen dan kunnen we de aanleg betalen. Ook kan de aanleg pas doorgaan als 70% van de bewoners per deelgebied in Kerschoten meedoet. 

Wat je uiteindelijk gaat betalen voor je warmte, is nu nog moeilijk te zeggen. Het duurt namelijk nog even voordat het warmtenet er is. Wat we nu al kunnen zeggen: 

  • De jaarlijkse totale energiekosten zijn niet hoger dan vóór aansluiten op het warmtenet 
  • Alle partners (waaronder de woningcorporaties en de gemeente) hebben afgesproken dat de prijs niet zomaar flink mag stijgen en zullen dat ook controleren
  • De warmteleverancier – in dit geval Linthorst Energy – gaat bij het bepalen van de prijs uit van de kosten die gemaakt worden. Ook dat wordt gecontroleerd door de gemeente.

Als woningeigenaar betaal je zelf eenmalig 6050 euro voor de overstap. 

Iedere woningeigenaar heeft recht op ISDE subsidie van 3325 euro. 

Dan kom je op een bedrag van 2725 euro.

Daarnaast wil de gemeente Apeldoorn iedere woningeigenaar een tegemoetkoming geven van 1500 euro. 

Dat betekent dat je uiteindelijke aansluitkosten als woningeigenaar op je op een bedrag van 1225 euro aankomt. 

De kosten voor de kookplaat en pannen (als dat nodig is) betaal je zelf als woningeigenaar. Dat geldt ook voor extra isolatie die in sommige gevallen nodig is.

Alle partners (waaronder de woningcorporaties en de gemeente) hebben afgesproken dat de prijs niet zomaar flink mag stijgen en zullen dat ook controleren. De warmteleverancier – in dit geval Linthorst Energy – gaat bij het bepalen van de prijs uit van de kosten die gemaakt worden. Ook dat wordt gecontroleerd door de gemeente.

In plaats van een cv-ketel krijg je bij aansluiten op het warmtenet een zogenaamde ‘warmte-afleverset’ in huis geplaatst. Deze afleverset is meestal iets kleiner dan een cv-ketel. Wij plaatsen de afleverset bij voorkeur ergens op de begane grond. Bijvoorbeeld in een meterkast of trapkast. Als dat niet kan, bestaat de mogelijkheid om de afleverset boven te plaatsen. Wat een handige plek is bij jou in huis, bekijken we natuurlijk vooraf goed met elkaar.

Voor het aanleggen van een warmtenet is er graafwerk in je straat nodig, en ook graafwerk naar je woning. De buis met warm water moet ergens je huis inkomen.  Er is dus grote kans dat er in de tuin gegraven moet worden. Op welke plek dat zal zijn, weten we nog niet. Uiteraard zullen we de tuin en eventuele bestrating netjes herstellen.

Voorbereiding huis

De overstap naar het warmtenet is een grote stap, dat begrijpen we. Daarom kan iedereen met een eigen woning een persoonlijk woningadvies aanvragen. In dat advies staan twee opties uitgewerkt.

• Wat betekent aansluiten op het warmtenet voor je?
• Wat betekent het als je kiest voor een eigen all electric (oplossing met een individuele warmtepomp)?

Dit advies geeft inzicht in je verwachte maandelijkse kosten en of er misschien extra aanpassingen of isolatie in je huis nodig is. Het woningadvies wordt gedaan door een onafhankelijk bureau.

We kijken hoe we inwoners in deze situatie het beste kunnen helpen. Voorlopig kun je in dit geval zelf op zoek naar een tijdelijke oplossing: een cv-ketel huren is een mogelijkheid. Het aanschaffen van een hybride ketel is in elk geval niet nodig omdat er zicht is op de komst van een warmtenet.

 

In veel gevallen kun je gewoon de huidige radiatoren blijven gebruiken. Vloerverwarming is met dit type warmtenet niet nodig.

Installatie

Als je je woning aansluit op het warmtenet, betekent dat ook dat je overstapt op elektrisch koken.

Meedoen

Over het algemeen is later aansluiten duurder dan direct aansluiten omdat er dan extra kosten gemaakt worden om je woning aan te sluiten. Het is dus verstandig om direct vanaf het begin aan te sluiten. 

Het is niet verplicht om mee te doen. Uiteindelijk zal het aardgasnet weggehaald worden uit de wijk. Dan moet je sowieso op een andere manier je huis duurzaam gaan verwarmen. Dat kan via het warmtenet, maar ook met een eigen, individuele oplossing (bijvoorbeeld een eigen warmtepomp). De manier waarop je de woning dan verwarmd moet minstens zo duurzaam zijn als het warmtenet.

Financieel

We doen ons uiterste best om de kosten voor iedere inwoner zo laag mogelijk te houden.

Voorbeeldberekening:
Als woningeigenaar betaal je – na aftrek van de subsidie – eenmalig € 2.725 voor de overstap. (De bijdrage aansluitkosten is in 2025 € 6050. Je kunt € 3.325 aan subsidie aanvragen bij het rijk. Er blijft dan € 2.725 over, dat je eenmalig betaalt voor de aansluiting.) Daarna heb je geen vervangingskosten en onderhoudskosten meer van een eigen cv-ketel.

Afhankelijk van je situatie komen daar nog kosten bij voor het inregelen van je radiatoren, de overstap naar elektrisch koken en eventuele kosten voor extra isolatie. Dat laatste is voor de meeste woningen niet nodig, omdat het warmtenet een relatief hoge temperatuur krijgt (70 graden). Heb je al een elektrische kookplaat? Dan heb je deze kosten uiteraard niet meer.

Je kunt deze dingen zelf betalen of via een financiering bij de bank of via de overheid. Er zijn veel regelingen. We gaan zorgen dat er voor iedereen een passende oplossing is. Bij het Energiepunt aan de Paslaan kunnen ze je verder helpen.

Afkoppelen van het aardgas en de aansluiting weghalen is tegenwoordig kosteloos.

Huurders

Alle woningcorporaties in de wijk – De Goede Woning, Ons Huis en de Woonmensen – zetten zich in voor de komst van een warmtenet. 

Nee, net als voor andere woningverbeteringen, moet 70% van de huurders instemmen. Als meer dan 70% van de huurders akkoord gaat, is het echter wel voor iedereen van dat complex verplicht om over te stappen op het warmtenet.

Een directe huurverhoging vanwege aansluiting op het warmtenet wordt op dit moment niet voorzien. De kosten voor deze aansluiting zijn voor rekening van de woningcorporatie.

De woningcorporaties vinden het erg belangrijk dat de kosten voor de huurder niet omhooggaan. Omdat de woningen beter geïsoleerd worden, heb je straks een comfortabelere woning met minder energieverbruik. 

Jazeker, een warmtenet is ook een goede oplossing voor een appartement of flat. Wel kun je in dat geval niet individueel besluiten om mee te doen.

Dat verandert niet. Elke woning behoudt zijn eigen thermostaat. Je kunt de warmte in huis op dezelfde manier regelen zoals je nu gewend bent. 

De wens is dat alle woningen in de wijk op een gegeven moment aardgasvrij worden. Ook de woningen in de particuliere sector. Je verhuurder zal je tegen de tijd dat je woning aan de beurt is inlichten.