Bewoners

Bij de ontwikkeling van het warmtenet worden de wijkbewoners op diverse manieren betrokken. De werkgroep warmte komt regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. De leden geven ideeën en kennis uit de wijk door aan de projectgroep. Ook waren enkele leden betrokken bij de selectie van de warmteleverancier.

Daarnaast worden de wijkbewoners op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief, informatieavonden en via deze website. Wilt u de nieuwsbrief graag digitaal ontvangen? Meld u dan hier aan.

bijeenkomst warmtenet