Hoe ontstond Kerschoten Energieneutraal?

Kerschoten Energieneutraal (KEN) wil in dit gebied – de wijken Kerschoten en De Naald – samen met bewoners energie besparen én opwekken. KEN wil de wijk duurzamer maken en tegelijkertijd de woonlasten voor bewoners omlaag brengen. En dat met behoud van de kwaliteit van deze mooie naoorlogse woonwijk in Apeldoorn.Het initiatief komt van veertien koploperbedrijven verenigd in Gebieden Energie Neutraal (GEN) die wilden aantonen dat het nu al haalbaar is om energieneutrale gebieden te ontwikkelen. GEN is een samenwerking aangegaan met de woningbouwcorporaties, de gemeente Apeldoorn, de wijkraden Kerschoten en De Naald, DeA en AVID. Samen hebben zij een gemeenschappelijk gedragen plan ontwikkeld voor een energieneutraal Kerschoten. Dit plan is eind 2013 aangeboden aan de Apeldoornse partijen. Het doel is dat over circa 15 jaar alle energie die nodig is, duurzaam wordt opgewekt in het gebied zelf.

Lees hier de samenvatting van het KEN ontwikkelplan. Wilt u nog meer weten? Lees dan hier de complete routekaart.

Wat is de planning?
Dát het (technisch) mogelijk is om Kerschoten energieneutraal te maken, is nu wel duidelijk. Of het ook financieel haalbaar is én of de mensen in Kerschoten investeringen willen doen in hun eigen huizen en winkels: dat is de opgave voor de komende periode. Het echte werk is nu begonnen: de bewoners, winkeliers, scholen en bedrijven in Kerschoten zullen in de loop van de komende 15 jaar de plannen uit gaan voeren, zodat deze wijk langzaam aan steeds ‘groener’ gaat worden.

Lees hier het KEN ontwikkelplan en hier een samenvatting.

Wie werken er aan KEN?

In KEN werken bewoners, bedrijven, woningcorporaties en lokale partijen samen aan één doel.

In de projectgroep die het warmtenet aan het ontwikkelen is zitten de volgende partijen:

  • Gemeente Apeldoorn
  • Woningcorporaties De Goede Woning, de Woonmensen en Ons Huis
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • De Jacobus Fruytierscholengemeenschap
  • Liander
  • Firan
  • De KEN-regisseur

De KEN-regisseur begeleidt een groep bewoners uit de beide wijken, inclusief vertegenwoordigers van de beide wijkraden, die regelmatig bij elkaar om de de ontwikkelingen rondom het warmtenet te bespreken: de werkgroep warmte. Via deze werkgroep worden bewoners betrokken en kunnen zij gevraagd en ongevraagd feedback geven op de plannen.