WARMTENET

Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een buurt, wijk of stad. Het bestaat uit een warmtebron (of soms meer warmtebronnen), een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt en een warmtewisselaar die warmte afgeeft in de woning.

Warmtenet Kerschoten

Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een buurt, wijk of stad. Het bestaat uit een warmtebron (of soms meer warmtebronnen), een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt en een warmtewisselaar die warmte afgeeft in de woning. Warmtenetten worden vaak stadsverwarming genoemd.

Het warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West zal in fases beschikbaar komen voor iedereen in de wijk. Als alles meezit, zouden de eerste huizen vanaf 2025/2026 aangesloten kunnen worden. Bekijk het gebied.

De warmte zal opgewekt worden uit het afvalwater (rioolwater) op het terrein van het Waterschap aan de Stadhoudermolenweg. Het net krijgt een watertemperatuur van 70°C.

Wat is een warmtenet?

Bijeenkomst van 7 maart 2023

Bijeenkomst van 13 april 2021

Bijeenkomst van 9 maart 2020

Aardgasloos: de opties

Om woningen van het aardgas af te halen zijn ruwweg drie mogelijkheden:

 1. Duurzaam gas (waterstof of biogas)
 2. All electric: de woning verwarmen middels een warmtepomp
 3. Een warmtenet

De optie van duurzaam gas is de komende jaren niet voorhanden. Gezaghebbende instituten als TNO geven aan dat dergelijke gassen niet in voldoende mate beschikbaar zijn voor het verwarmen van woningen. Indien het over een aantal jaren wel beschikbaar komt, is de verwachting dat dit eerder ingezet zal worden voor industrie, transport en voor wijken waar geen geschikt alternatief bestaat.
De kosten van waterstof zijn overigens hoog: op dit moment ruim vijf keer zo hoog als de prijs van aardgas. Ook is het niet zo eenvoudig om waterstof door de huidige gasleidingen te doen. Zowel de leidingen als de cv-ketel en het fornuis dienen aangepast of vervangen te worden indien we overgaan op waterstof

All electric: hierbij worden de woningen individueel verwarmd met een eigen, individuele warmtepomp. Hierbij dient de woning goed geïsoleerd te worden, liefst kierdicht omdat het anders niet warm genoeg wordt. Door deze verregaande isolatie is het ook nodig om mechanische ventilatie aan te brengen. Vloerverwarming, of in elk geval vergroting van de radiatoren is noodzakelijk. Omdat we in deze situatie veel meer elektriciteit gaan gebruiken, moet het elektriciteitsnet vergroot worden.

Waarom een warmtenet?

Een warmtenet komt voor deze wijk als beste optie uit de bus vanwege een aantal redenen:

 • Sinds het KEN-Ontwikkelplan (oktober 2013) zijn de partijen in de wijk al met elkaar in gesprek over een mogelijk warmtenet. Aanvullende studies uit 2018 en 2019 hebben laten zien dat het een kansrijk alternatief is.
 • Er is duurzame warmte beschikbaar vanuit de RWZI (Waterschap, aan de Stadhoudersmolen). Meest logisch is om deze warmte te bestemmen voor dichtbijgelegen wijk(en).
 • Er is de wens om het gedeelte van de wijk dat behoort tot het Culturele Erfgoed te beschermen. Dit gaat grofweg om het gebied rondom de vijvers, het Mercatorplein en de Appèlbuurt. De gemeente heeft zich verplicht om het uiterlijk van dit gebied zo min mogelijk aan te tasten. Daarom is verregaande isolatie van de gevels van buitenaf niet wenselijk. De woningcorporaties geven daarnaast aan dat isolatie van deze woningen aan de binnenzijde ook niet wenselijk is: de woningen zijn namelijk niet zo groot.
 • De woningcorporaties dienen hun bezit CO2 neutraal te maken voor 2050. Zij geven aan, dat er niet voldoende budget is om alle woningen die ze in bezit hebben te voorzien van een all electric oplossing. Zij isoleren om die reden veel woningen tot schillabel B, waarmee een warmtenet van 70 graden (zoals voor onze wijk) een erg geschikte duurzame oplossing wordt.

Wat moet er aan mijn huis gebeuren?

Allereerst verdwijnt de cv-ketel zoals je die kent, uit je woning. Daarvoor in de plaats krijg je in je huis een warmtewisselaar (afleverset) die de warmte van het net doorgeeft aan de cv-leidingen in je huis. Zo krijg je dus ook warm water uit de kraan en douche. Dit gebeurt overigens zonder dat het warme water uit het net door je cv-leidingen hoeft te stromen. 

De afleverset is ongeveer 60 centimeter hoog, 40 centimeter breed en 20 centimeter diep. Deze warmtewisselaar is eigendom van de warmteleverancier. De plaats van de warmtewisselaar is nader te bepalen en is bij voorkeur de plaats waar nu je cv-ketel hangt. Daar is het beginpunt van je cv-leidingen en kan de warmte goed door het hele huis verdeeld worden. In veel huizen hangt de cv-ketel nu op zolder. Dat betekent dat er een leiding in huis wordt aangelegd. Hoe dit precies wordt aangelegd en wat de plek van de warmtewisselaar wordt, is maatwerk en zal de komende periode uitgezocht worden. 

Als je je huis aansluit op een warmtenet, is het belangrijk dat je huis goed geïsoleerd is. Denk daarbij aan dakisolatie, dubbelglas, spouwmuurisolatie enzovoorts. Omdat het warmtenet een redelijk hoge temperatuur zal krijgen (70 graden), kan je met een beperkte isolatie toe. Ook is vloerverwarming niet noodzakelijk.


Als het warmtenet doorgaat, zal iedereen in de wijk (met een eigen woning) kosteloos een persoonlijk maatwerkadvies ontvangen. Daarin in staat onder andere: 

 • welke isolatie is er nodig?
 • waar wordt de warmtewisselaar geplaatst?
 • wat zijn er eventueel verder aan aanpassingen nodig?
 • Welke wensen leven er verder nog bij de woningeigenaar? 

Hoe is de planning?

Samen met alle partners in de wijk zetten we ons in voor de komst van een warmtenet. Als dit zo ver is, starten we over enkele jaren met de aanleg. De verwachting is dat de eerste huizen in 2025/2026 aan de beurt kunnen komen. Om de beurt krijgen alle straten en complexen in de wijk dan een definitief aanbod. Iedereen kan zelf beslissen om wel of niet mee te doen. Het plan is dat heel Kerschoten uiterlijk in 2030 verduurzaamd is.

Werkgroep warmte

De leden van de werkgroep warmte zijn bewoners van de wijk. Zij volgen de plannen op de voet. De werkgroep warmte heeft in juni 2020 een formele plek gekregen in het proces. De leden van de werkgroep adviseren,geven hun mening en vertellen hoe ze tot deze mening zijn gekomen. De projectpartners zullen deze adviezen zwaar meewegen; zij zijn er ook mee geholpen dat het aanbod aansluit bij wat er in de wijk leeft.

5 weetjes over warmtenetten

 • Waarschijnlijk komen er vooral warmtenetten in wijken waar de huizen dicht op elkaar staan.
 • Een warmtenet met een duurzame bron zorgt naar schatting voor 50 tot 70 procent minder CO2-uitstoot dan cv-ketels op gas.
 • Je woning wordt op het warmtenet aangesloten met een klein kastje, de warmtewisselaar. Aan je radiatoren of vloerverwarming verandert niets: die houd je gewoon.
 • In huis regel je de temperatuur zoals je gewend bent: met een thermostaat in de kamer en knoppen op je radiatoren.
 • Warmtenet of niet: het is altijd een goed idee om je huis te isoleren!

Veel gestelde vragen

Meer weten of heb je vragen? Veel antwoorden zijn terug te vinden bij onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Blijf op de hoogte

Wij houden je graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het Warmtenet Kerschoten.