Chris Weststrate

Projects

‘Dat is fantastisch. We hebben de bijdrage van de ouders en buurtbewoners nodig om in aanmerking te komen voor een flinke subsidie van de provincie Gelderland. Geweldig mooi dat er na twee dagen al zo veel zoncertificaten zijn verkocht. We hebben begin dit jaar al met eigen geld 250 zonnepanelen neergelegd, en hopen begin volgend jaar – met hulp van ouders en buurtbewoners – nog eens 250 zonnepanelen erbij te leggen.’

 

De Jacobus Fruytier is een brede middelbare school aan de rand van Kerschoten. Er wordt onderwijs aangeboden op verschillende niveaus: van speciaal onderwijs tot en met tweetalig vwo.

‘Mijn (persoonlijke) drijfveer is aan de ene kant om een goede rentmeester te zijn en mijn interesse voor nieuwe technieken en ontwikkelingen die daaraan kunnen bijdragen. Aan de andere kant creativiteit benutten om betere resultaten te krijgen: goedkoper én duurzamer. We hebben de aarde als schepping gekregen van God en moeten deze goed gebruiken en bewaren. Dat is goed rentmeesterschap. Het is mijn drive om het schoolgebouw – en ook mijn eigen woning – goed te beheren. Ik zie het als een kans om onze leerlingen daarbij te betrekken: wat doe ík met deze wereld? De resultaten van zonnepanelen zijn heel concreet onder de aandacht te brengen van leerlingen. Dit zie ik als investeren in de toekomst! Deze installatie vormt een onderdeel van een veel groter project: “De Jacobus Fruytier op weg naar een zonnige toekomst”.

 

En je eigen woning?

Ik woon zelf in een vrijstaande woning omringd door bomen, dus helaas kan ik op mijn eigen dak geen zonnepanelen neerleggen. Wel ben ik kritisch op mijn verbruik en ben ik zuinig met energie en met water. Ik heb ons elektra-verbruik al met bijna 25% teruggebracht door de aanschaf van led-verlichting en zuinige apparatuur. Ieder jaar kijk ik goed naar mijn verbruik en kijk ik wat ik nog kan doen. ‘

 

Wat vind je van KEN?

‘Ik vind het een enorm ambitieus project. Ik vind het mooi dat jullie volhouden en voortdurend aandacht blijven vragen en eraan blijven trekken. Leuk vind ik het ook dat jullie kleinschalige activiteiten niet uit de weg gaan om het thema onder de aandacht te brengen: ook bewustzijn in een heel klein buurtje is belangrijk. En mooi dat jullie de samenwerking blijven zoeken.

Ik voorzie dat over een jaar of twintig verschillende kleine windmolentjes aan de randen van wijk staan. De stadsverwarming is er gekomen: op een goedkopere en innovatieve manier, wellicht met een centrale warmtepomp voor de hele wijk die gebruik maakt van bodemwarmte? Waarschijnlijk zijn er delen van de wijk gesloopt en zijn deze huizen vervangen door energieneutrale nieuwbouw.

Maar er is wel nog een lange weg te gaan. Het vraagt een enorme inspanning en we hebben veel nodig: én zonnepanelen én windmolens én isoleren én besparen én innovatie. Alles is nodig!’

 

Hoe kunt u meedoen met Zon op School?

Om het project te laten slagen, wordt financiële hulp gevraagd van zowel de ouders van de leerlingen als bewoners van Kerschoten. Een zoncertificaat kost 50 euro. Na zes jaar krijgt een deelnemer hiervoor 60 euro terug; dat is vergelijkbaar met een rente van circa 3% per jaar.
De bedoeling is om met de verkoop van de zoncertificaten 25% van de benodigde investering op te halen. Want als dat lukt draagt ook de provincie Gelderland financieel bij. Iedereen die wil, kan helpen door een zoncertificaat te kopen.

De zoncertificaten:

– hebben een looptijd van 6 jaar

– zijn gedurende de looptijd niet inwisselbaar

– worden na 6 jaar uitgekeerd tegen een waarde van € 60,- per zoncertificaat

– zijn niet verhandelbaar en niet overdraagbaar