Arjen Welling en Cor van Erkel

Projects

Op 9 maart werden ook twee wijkbewoners bevraagd door de gespreksleider: Arjen Welling en Cor van Erkel.  

Arjen is geboren en getogen Apeldoorner en woont meer dan twintig jaar in een appèlwoning: ‘Onze keuze voor deze wijk was mede ingegeven door de bewonerssamenstelling van de wijk: een wijk waar jong en oud samenwoont, niet een wijk met alleen maar jonge gezinnen. We hebben ons hier altijd thuis gevoeld. Vanuit betrokkenheid bij de buurt dragen we zoveel mogelijk ons steentje bij: mijn vrouw als zorgvrijwilliger en ikzelf onder andere in de MR van de basisschool en de laatste jaren als bestuurslid van de buurtvereniging.’

Ook Cor woont al lang in de wijk, sinds 2015. Hij woont met zijn vrouw en zijn zoon in een vrijstaande woning uit 1993. ‘Sinds twee jaar ben ik gepensioneerd. Daarvoor werkte ik als procesautomatiseringstechnicus bij de energiecentrale in Utrecht. Mijn specialisatie was het automatiseren van het transport van warmte in het distributienet. (45000 aansluitingen in Utrecht en Nieuwegein). Ik heb dus werkervaring met een warmtenet.’

Hoe kijken jullie terug op de avond van 9 maart?

Arjen: ‘Ik vond ik de bijeenkomst op 9 maart een goede start, maar nog niet meer dan dat. Wat ik vooral gemist heb is de toelichting op het waarom van de plannen en het bredere landelijk kader. Waarom doet de gemeente Apeldoorn dit nu en wat is het landelijk belang? Het is niet iets dat de gemeente zelf bedacht heeft, maar het is de opdracht die alle gemeenten in Nederland hebben gekregen.’

Cor: ‘De avond heeft bij mij een goede indruk achter gelaten. Mij viel op dat de afgevaardigden van de gemeente, Firan en woningbouwverenigingen de indruk gaven het project te gaan leiden. Betekent dit dat het een gemeentelijk warmtebedrijf wordt? En wat gebeurt er als er geen subsidie wordt toegewezen, neemt de gemeente dan toch zijn verantwoordelijkheid? Ik heb nog een heleboel vragen, ook over de warmtecapaciteit op winterse dagen.’

Willen jullie van het aardgas af? 

Arjen: ‘De energietransitie is niet iets waar wij zelf voor gekozen hebben: het is het resultaat van het beleid waarvoor we in Nederland als samenleving hebben gekozen en wij zullen daar individueel mee moeten dealen. Feit is dat aardgas een eindige bron van energie is en dat we voor een toekomstbestendige oplossing naar een alternatief moeten. Gaat dat geld kosten? Vast en zeker maar ik ben van mening dat we daar vroeger of later aan moeten, en dan liever vroeger.’ Cor: ‘Een warmtepompsysteem is zonder meer een kostbare woningaanpassing. Waterstof/biogas is geen optie als vervanger voor het aardgas gebruik voor alle particulieren in Nederland. Een warmtenet zou dus voor onze woning een goed alternatief zijn.’

Wat willen jullie de partijen nog meegeven?

Arjen: ‘Er zal nog veel moeten gebeuren: veel kennisdeling en inspraak. En er zal een acceptabel en betaalbaar alternatief moeten komen voor de bewoners. Gezien de leeftijd van de wijk zal er veel maatwerk nodig zijn. Ik hoop de hier voldoende aandacht voor is. Voor ons als bewoners staat de uitdaging om deze grote verandering te zien in het groter perspectief: het gaat misschien geld kosten, maar de noodzaak voor een alternatief gaat niet weg.’

Ervaringsdeskundige Cor van Erkel:

De afgelopen winter hebben wij de waterthermostaat van de CV ketel al ingesteld op 70 graden en het huis was goed te verwarmen. Wij hebben meer dan 30 jaar in Nieuwegein gewoond en waren al die tijd klant van het warmtebedrijf Eneco. Wij hebben al die jaren geen problemen gehad met de verwarming. Elke ruimte kon onafhankelijk van elkaar worden verwarmd. Mijn ervaring met het warmtenet was positief, wij hebben geen ernstige storingen en geen onderhoudskosten gehad. Wel hebben wij enkele stroomstoringen gehad, waardoor ook de warmtelevering gestoord raakte.