Informatie-avond voor bedrijven: 17 november 2021

Informatie-avond voor bedrijven: 17 november 2021

Informatie-avond voor bedrijven: 17 november 2021

Op 17 november 2021 organiseerde de gemeente Apeldoorn een informatie-avond over het warmtenet voor bedrijven en organisaties. Ondanks de beperkte opkomst waren de aanwezige bedrijven wél enthousiast en wilden zij zich verder verdiepen in de mogelijkheden.
Na een korte inleiding van gemeentelijk projectleider, Xandra van Lipzig werd dieper in op de stand van zaken van dit project ingegaan.

 

Doel

De gemeente Apeldoorn heeft de wijk Kerschoten(-West) aangewezen als Wijk van de Toekomst, de wijk is daarmee een koploper. Het betekent dat het doel is om voor 2030 in Kerschoten(-West) alle huizen en bedrijven zonder aardgas te verwarmen. De gemeente is op dit moment samen met een aantal partners, bezig met een diepgaand onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een duurzaam warmtenet.

 

Uitgangspunten van het project warmtenet

Theo Voskuilen van Firan (dochter bedrijf van Alliander) ging in op het ontwerp en enkele uitgangspunten van een mogelijk warmtenet. Het gaat om een zogenaamd ‘open warmtenet’, met een publiek warmte-infrabedrijf. Dat betekent dat de infrastructuur (het leidingwerk) in publieke handen is. De warmtelevering (en/of productie) komt in handen van een private partij. De selectieprocedure om deze partij te selecteren is in de zomer van 2022 afgerond. Lees hier met welke partijen op dit moment gesprekken zijn.

De aanleg van het warmtenet gaat in fasen. De  huurwoningen worden daarbij als eerste aangesloten.

En er is keuzevrijheid: bewoners en bedrijven in de wijk kunnen ook kiezen voor een eigen, individuele warmte-oplossing met bijvoorbeeld een warmtepomp.

Meer algemene informatie over het warmtenet staat op deze website.

Go/no go besluit

Het project is nu nog in de ontwikkelingsfase. Het doel is een sluitende businesscase voor alle partijen: dus ook voor de bedrijven in de wijk. Er moet een betaalbaar aanbod komen waarbij bedrijven en instellingen tegen acceptabele kosten de overstap naar duurzame warmte kunnen maken.
De verwachting is dat in de eerste maanden van 2023 wordt besloten of het warmtenet er echt gaat komen. Vanaf 2025 kunnen dan de eerste gebouwen aangesloten worden.

 

Energiebesparingsplicht

Uko Post van de Omgevingsdienst ging dieper in op de bestaande wetgeving en subsidiemogelijkheden voor bedrijven.

Bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken zijn nu al verplicht alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dat kan door de toepasselijke maatregelen te nemen van de EML (Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing). Op deze lijst staan alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voorbeeld: isolatie en LED-verlichting.

Voor veel maatregelen is subsidie te verkrijgen. Kijk hiervoor op: link

 

Wat kunt u nu al doen?
Tip: Verdiept u zich in de mogelijkheden voor aansluiten op een warmtenet voor uw bedrijf en/of organisatie!
Het warmtenet krijgt een temperatuur van 70 graden. U kunt uw pand alvast klaarmaken voor een warmtenet door er voor te zorgen dat het “warmte ready” is en voldoende is geïsoleerd om met deze temperatuur verwarmd te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de KEN-regisseur, die u kan doorverwijzen naar de juiste persoon. Algemene informatie over isoleren en besparen: ga eens langs bij het energieloket van de gemeente aan de Paslaan: www.energiekapeldoorn.nl/energiepunt/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *