Ton Baas

Projects

Op deze mooie zomerdag bel ik aan bij de Lindenhove aan de Loolaan voor een gesprek met Ton Baas, voorzitter van de VVE (Vereniging van Eigenaren) van deze flat. De Lindenhove heeft plannen voor een grote verbouwing waarbij het gebouw vrijwel nul-op-de-meter zal worden. De mensen krijgen een veel mooiere, comfortabelere woning, en dat tegen dezelfde kosten! Ton baas vertelt er meer over.

De Lindenhove gaat groots verbouwd worden met een enorme energiebesparing. Wat is daarbij uw drijfveer? Duurzaamheid?

Nee, met duurzaamheid had ik helemaal niets, ik maakte me er niet zo druk om. Ik ben me er nu wel meer in gaan verdiepen door de plannen hier. Het is steeds meer voor mij gaan leven en ik zie nu in dat duurzaamheid en wat goed is voormensen hand in hand gaan.  In eerste instantie ging het er mij vooral om hoe de flat eruit  ziet. Toen ik hier kwam wonen een jaar of vier geleden, vond ik de buitenkant al lelijk. Het toenmalige bestuur was bezig met een grote renovatie van de binnenkant en vond een grote renovatie van het uiterlijk van de flat niet haalbaar. Ik heb me aangemeld als bestuurslid en ben later zelfs voorzitter geworden.

 

Hoe ging dat proces richting die grote facelift van het gebouw?

We zijn begonnen met offertes aan te vragen voor vervanging van de versleten houten kozijnen en verfraaiing van de balkons. Dat bleek ettelijke miljoenen te kosten. We zijn toen naar de gemeente gegaan om te vragen hoe we dit zouden kunnen financieren. De gemeente bracht ons in contact met Platform 31 (rijksbureau op het vlak van maatschappelijke vraagstukken o.a. op het gebied van Nul-op-de-meter renovaties). Zij hebben ons echt geweldig goed begeleid met als eindresultaat dat we zeker 170.000 m3 gas gaan besparen per jaar en dat 98% van de eigenaren voor ons plan heeft gestemd. De balkons worden groter en krijgen een fraaie afsluitbare glazen wand.  Dat én het verdwijnen van de tocht in huis heeft er voor gezorgd dat vrijwel iedereen enthousiast is.

 

Wat houdt het plan van de renovatie verder in? En wat is nul-op-de-meter eigenlijk?

Nul-op-de-meter betekent dat een woning of een appartement evenveel energie opwekt als het nodig heeft voor huis en huishouden. Dat kan door een verregaande isolatie, slimme verwarmingsinstallaties en door het zelf opwekken van energie (bv door zonnepanelen).  De woning of het appartement  wordt zodanig wordt verbouwd, dat de meter per saldo aan het eind van het jaar  ‘op nul’ staat.

Uitgangspunt bij de renovatie van de Lindenhove was dat dit betaald moest worden uit de huidige service- en energiekosten. Het mocht voor de bewoners dus niet duurder worden.

Uiteindelijk wordt ons complex  daarom niet helemaal nul-op-de-meter, maar nul-op-de-meter ready. De kosten voor de laatste stap waren te hoog: de zonnepanelen en warmte pompen komen er dus nu nog niet helaas.  Wel krijgen we een nieuw dak en nieuwe gevels met dikke isolatie. De balkons worden verruimd en er komt overal nieuw triple glas. Door de enorm goed isolatie kunnen we straks met een halve verwarmingsketel toe, waar we er nu drie hebben draaien. Mensen krijgen een groter balkon, beter klimaat en meer frisse lucht in de woning, de tocht verdwijnt. Het uiterlijk van de flat wordt veel fraaier, én het kost de bewoners niets extra! Een deel van de servicekosten worden straks niet meer besteed aan  de energierekening, maar aan rente en aflossing van een lening.

 

Wanneer gaat het gebeuren?

Dat weet ik nog niet precies. We gaan de servicekosten benutten om een lening af te sluiten en de banken werken absoluut niet mee. Dat stelt mij echt teleur. We kunnen aantonen dat het financieel goed in elkaar zit, met garanties, en toch haken ze af. Dat frustreert me, want we willen beginnen. We geven nog niet op, want het grootste deel van de financiering is al rond dus dat laatste deel gaat vast nog wel lukken. En dan gaan de bouwers zo snel mogelijk aan de slag!

 

Wat kunt u andere VVE’s aanraden? Welk advies zou u hen willen geven?

Belangrijk is om iedereen goed op de hoogte te houden van de voortgang. Wij hebben vanaf het begin steeds een maandelijks informatiebulletin gemaakt. Daarnaast hebben we inloopspreekuren gehouden, voorlichtingsavonden, extra ledenvergaderingen. Er we zijn altijd bereikbaar om vragen te beantwoorden. Ook de proces kennis en inhoudelijke kennis van Platform 31 was geweldig fijn en belangrijk. Er komt heel wat bij kijken dus zorg dat de benodigde ervaring aan boord is.

 

Hoe kijkt u er persoonlijk nu op terug?

Ik heb er ontzettend veel plezier aan beleefd. Het kost natuurlijk erg veel tijd, ik ben er ontzettend druk mee geweest. Maar ik houd er niet van achter de geraniums te zitten. En ik vind het leuk om doelen te stellen en dat dan zien te bereiken