Kerschoten mogelijk als eerste bestaande wijk in Apeldoorn aan een warmtenet

Kerschoten mogelijk als eerste bestaande wijk in Apeldoorn aan een warmtenet

bijeenkomst warmtenet

Samenwerkingspartners onderzoeken samen met bewoners de komst  

De gemeente Apeldoorn, de woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning, De Woonmensen en het Waterschap Vallei en Veluwe zien een kans om de wijk Kerschoten en Kerschoten-West als de eerste bestaande wijk van Apeldoorn ‘van het aardgas’ af halen. Als alternatief voor het aardgas onderzoeken zij de mogelijkheid van de aanleg van een warmtenet. Wethouder Duurzaamheid Maarten van Vierssen: “We hebben een opgave voor de toekomst. Voor heel Apeldoorn. We zetten in op energieneutraliteit in 2050 en dit zijn eerste stappen.” In een volle zaal gingen de partijen in gesprek met bewoners van deze wijk en riepen ze op tot meedenken.

Warmtenet 

Een warmtenet (ook wel stadswarmte) is een collectieve warmtevoorziening in een buurt. Het bestaat uit een warmtebron, een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water stroomt en dat warmte afgeeft in de woning. In Kerschoten zou de warmte opgewekt kunnen worden uit het afvalwater (rioolwater) op het terrein van het Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg. Het warmtenet zou een temperatuur van 70 graden krijgen. Dit betekent in praktische zin dat bewoners niet veel aan hun woningen hoeven te veranderen, wat anders is bij alternatieven als bijvoorbeeld all electric. Zo zijn bestaande radiatoren in veel gevallen voldoende. Van Vierssen: “Ik begrijp goed dat dit een spannende periode kan zijn en dat mensen zorgen kunnen hebben, vooral over hun financiën. Haalbaarheid en betaalbaarheid staan daarom bij de eventuele aanleg van dit warmtenet centraal”. 

Meedoen en meedenken

De samenwerkende partners vinden het belangrijk om in deze onderzoeksfase de bewoners en bedrijven al te informeren. Op die manier krijgt iedereen de tijd om mee te denken, aan het idee te wennen en eventueel de woning gereed te maken voor de toekomst. Deelname aan een warmtenet is niet verplicht op dit moment. Energieregisseur in Kerschoten Marjolein Tillema: “We willen een aanbod creëren dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de woningeigenaren, huurders en bedrijven, zodat zij te zijner tijd bereid zijn over te stappen naar de nieuwe warmtevoorziening, Daarom is het belangrijk dat inwoners met ons meedenken. Dat gebeurt natuurlijk nu al onder de vlag van Kerschoten Energieneutraal en dat zetten we graag de komende periode nog intensiever door. Er zou veel ondersteuning moeten komen voor bewoners in deze wijk tijdens deze verandering”.

Subsidie van het Rijk 

Dit voorjaar vragen de partners subsidie aan bij het Rijk. Deze subsidie is van belang om de warmte betaalbaar te maken. De inwoners van Kerschoten worden na de zomer over de stand van zaken geïnformeerd. Als alles meezit, kunnen de eerste huizen twee jaar na het besluit om het warmtenet aan te leggen, aangesloten worden. 

Live stream

Naast de ongeveer 350 mensen in de zaal volgden meer dan 70 mensen de bijeenkomst vanuit huis via een live stream. Deze live stream is terug te kijken via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *