Bijeenkomst voor de ondernemers

Bijeenkomst voor de ondernemers

Half juni organiseerde de gemeente een avond speciaal voor de ondernemers in de wijk.
In aanwezigheid van de (nieuwe) wethouder duurzaamheid Danny Huizer werden de ondernemers bijgepraat over de ontwikkelingen van het warmtenet.

 

Uitgangspunten

Projectleider Xandra van Lipzig van gemeente Apeldoorn gaat in op de uitgangspunten van het project warmtenet:

  • Betaalbare warmte
  • Duurzame warmte
  • Een open net, waarbij gemeente en Firan samen verantwoordelijk zijn voor het leidingwerk en er (op termijn) meerdere leveranciers op het netwerk kunnen
  • In oktober wordt bekend welke warmteleverancier geselecteerd is voor de eerste 15 jaar
  • In de eerste helft van 2023 wordt een realisatie besluit genomen: dan komt er een ‘go’ of ‘no go’.
  • Pas na 2023 kunnen de bedrijven (en de wijkbewoners) een aanbod verwachten
  • Voor veel bedrijven wordt dat aanbod maatwerk

 

Techniek en planning

Theo Voskuilen van Firan legt uit hoe een warmtenet eruit ziet en hoe het werkt. Firan werkt vanuit een gesplitst model, waarbij het netwerk publiek is. Hieraan worden op termijn zoveel mogelijk bronnen en leveranciers gekoppeld. Het voordeel hiervan is, naast keuzevrijheid, dat innovatie wordt gestimuleerd.

Op de Vlijt wordt tussen 2025 en 2030 gestart (aanbiedingen op zijn vroegst vanaf 2024).  Voor de realisatie is een bepaald volume aan bedrijven dat meedoet nodig. Het nieuw te bouwen zwembad biedt uiteraard een mooie kans.
Uitgangspunt is ‘niet meer dan bij aansluiten’ (NMDBA). De indexering wordt van tevoren afgesproken, waardoor afnemers een stabiele energieprijs krijgen en minder afhankelijk zijn van de grillen van de energiemarkt.

 

Wetgeving

Uko Post van de Omgevingsdienst presenteert de belangrijkste wettelijke kaders voor bedrijven.
Grote bedrijven hebben een energiebesparingsplicht: zij zijn  verplicht maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Kantoren hebben de verplcichting minimaal energielabel C te hebben vanaf 2023.  Gelukkig zijn er subsidies die hierbij kunnen helpen: ISDE subsidie, Subsidie verduurzaming MKB en SDE++ subsidie.
Bedrijven hebben net als wijkbewoners de vrijheid te kiezen om wél of niet aan te sluiten op het warmtenet in de toekomst. Belangrijke kanttekening bij de keuzevrijheid is dat als een bedrijf ervoor kiest om niet deel te nemen aan het warmtenet, hij zelf verantwoordelijk is voor een even duurzaam alternatief. Er zal bij de start een aanbieding worden gedaan, waar bedrijven op in kunnen gaan (of niet). Latere aansluiting kan mogelijk onder anderecondities zijn. Het is dus belangrijk om de afwegingen en consequenties in beeld te brengen; een energieadviseur kan hierbij helpen.

 

Financiering

Nico Kuiper van RVO legt uit dat energiebesparing interessant is: verdubbeling van de energieprijs betekent namelijk een verdubbeling van de kosten. Daarnaast kan energiebesparing het bedrijf ook een groene en duurzame uitstraling geven. Er zijn talloze maatreglen die je kunt nemen zonder grote kosten te maken (het zogenaamde ‘laaghangende fruit’.) Er zijn maatregelen met een investering (daarvan kun je bekijken hoe interessant het is) maar er zijn ook organisatorische  ondgedragsmaatregelen: denk aan consequent de lichten uitdoen bijvoorbeeld.
De EIA (energie investeringsaftrek) is interssant is voor veel bedrijven: kosten van maatregelen kunnen in minderling worden gebracht op de fiscale winst. Ook zijn er aantrekkelijke regelingen voor het MKB.: Bedrijven kunnen 750 euro subsidie krijgen voor een energie-onderzoek en daarnaast nog maximaal 2500 euro voor hulp bij uitvoering van de maatregelen.

 

www.rvo.nl\EIA

www.rvo.nl\SVM

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *