Wonen zonder aardgas?

Wonen zonder aardgas?

Er is veel gebeurd de afgelopen weken dat te maken heeft met het onderwerp wonen zonder aardgas. Er was een goed bezochte workshop over inductie koken, waarbij ruim 20 buurtbewoners door de kok van Roescher Keukens werden bijgepraat over de mogelijkheden en er natuurlijk ook geproefd kon worden.

De gemeente heeft de zogenaamde ‘warmtekansenkaart’ toegelicht aan de klankbordgroep KEN en de leden van de werkgroep warmte. Deze kaart gaat in op de mogelijkheden die er zijn om de wijk zonder aardgas te verwarmen en geeft inzicht in de kosten daarvan.

Het onderzoek van bureau Overmorgen naar de mogelijkheid van een eventueel warmtenet voor de wijk is vrijwel afgerond. Tevens er met de woningcorporaties gesproken over dit onderwerp, ook in relatie tot de wens het karakter en de uitstraling  van een groot deel van Kerschoten zo te behouden als het is (met name het deel Cultureel Erfgoed). 

De Fruytierschool heeft een minisymposium gehouden over het onderwerp aardgasloos verwarmen.

Kortom: het onderwerp ‘hoe gaan we de wijk verwarmen als we van het aardgas af moeten’ houdt veel mensen bezig. U gaat er ongetwijfeld volgend jaar meer over horen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *