Werkgroep warmte

Werkgroep warmte

De werkgroep warmte heeft na de avond van 9 maart een flink aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Doel van deze werkgroep is om de projectpartners (gemeente, woningcorporaties en Waterschap) advies en feedback te geven op de plannen. De rol van deze werkgroep is duidelijk omschreven. Zij geven advies en denken mee. De werkgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid. Uiteraard bekijken de projectpartners alle adviezen zorgvuldig. Het is in ieders belang dat het aanbod aansluit bij wat er leeft in de wijk.

In de werkgroep zitten zowel mensen met een eigen woning, als (particuliere én sociale) huurders. Op die manier krijgen we een goed beeld van de algemene mening in de wijk.

De komende maanden denken de verschillende leden van deze groep mee over allerlei onderwerpen: de tariefstructuur, alternatieve warmtebronnen, de keuze van de eerste leverancier etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *