Voortgang warmtenet

Voortgang warmtenet

Zoals we op 9 maart hebben verteld, heeft de gemeente Apeldoorn – samen met de projectpartners – subsidie aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze subsidie kan ervoor zorgen dat het warmtenet op een financieel gezonde manier ontwikkeld kan worden en de kosten voor de wijkbewoners behapbaar blijven.

Vanwege de coronacrisis is de uiterste aanvraagdatum voor deze subsidie verzet van 1 april naar 1 mei. Ook de datum waarop we horen of we de subsidie krijgen, is verzet: in september of oktober laat het ministerie weten welke wijken gekozen zijn. Zo snel mogelijk daarna organiseren we een tweede wijkbrede bijeenkomst (als dat tegen die tijd weer mag) om je te informeren over het vervolg.

Ondertussen zijn we druk bezig om het plan verder uit te werken. Onderdelen waar we de komende maanden mee beginnen:

• We verkennen welke warmtebronnen er naast de gekozen bron – warmte uit het afvalwater van het Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg – zijn en wat de rol van opslag is. Ook de samenhang met de warmtevraag van omliggende wijken speelt mee.

• We gaan een selectieprocedure inrichten om een (eerste) warmteleverancier te kunnen kiezen: welke wensen en eisen stellen wij aan deze leverancier? 

• We kijken naar de tariefstructuur: hoe verhouden vaste en variabele kosten zich en hoe kunnen we dit voor onze wijk inrichten?

De werkgroep  warmte is uitgebreid met een flink aantal nieuwe leden en krijgt een duidelijke rol in al deze keuzes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *