Samenvatting infoavond warmtenet 13 april

Samenvatting infoavond warmtenet 13 april

Op 13 april was er een grote informatie-avond van de gemeente Apeldoorn over de plannen voor een warmtenet voor Kerschoten en Kerschoten-West. Het was vanwege corona een digitale avond en daardoor was er helaas geen interactie met de mensen in een zaal. Gelukkig konden de luisteraars via de chat vragen stellen. De antwoorden op deze vragen zijn opgenomen bij de ‘veelgestelde vragen’.

Meer in detail gerekend en getekend

Na een korte inleiding vertelde projectleider Xandra van Lipzig van de gemeente Apeldoorn wat er het aflopen jaar is gedaan: er is veel gerekend en getekend. ‘Van een schets zijn we afgelopen jaar tot een voorlopig ontwerp gekomen voor de eerste 800 woningen. Ten opzichte van vorig jaar hebben we een veel nauwkeurig beeld wat de kosten zijn om de warmte te winnen en welke kosten met de warmtewisselaar gemoeid zijn. Verder zijn er gesprekken opgestart met grote eigenaren in de wijk. Denk aan particuliere verhuurders, bedrijven, scholen. Ook aan hen is gevraagd of zij willen meedoen met het warmtenet.’

Warmteleverancier

Xandra vertelde dat de projectpartners nu bezig zijn een warmteleverancier te selecteren.  Dat is het bedrijf dat straks de warmte gaat leveren aan de mensen in de wijk. Het net zelf (de leidingen) komen in handen van een publieke partij (Firan), zodat op termijn ook andere leveranciers op het net kunnen worden toegelaten.

Omdat dit een grote aanbesteding is die aan Europese regels moet voldoen, is er pas volgend voorjaar bekend wie het gaat worden

Werkgroep warmte

KEN-regisseur Marjolein Tillema begeleidt de werkgroep warmte, een groep van bijna vijftien mensen. Ze wonen verspreid door de wijk, en er zijn ook huurders betrokken in deze groep. Zij kijken mee en stellen  vragen. Marjolein bespreekt met hen wat bij de projectpartners ter sprake komt. En daarnaast brengt ze  de zorgen en vragen die de werkgroep heeft, in het project. De werkgroep  signaleert knelpunten, problemen en kansen. De projectpartners nemen dat heel serieus, want uiteindelijk moet er een begrijpelijk en aantrekkelijk aanbod komen.

De werkgroep is betrokken bij de selectie van de warmte leverancier en is bezig met een zestal voorbeeldwoningen. Zes verschillende types woningen worden bekeken: wat zou er in die woningen gedaan zou moeten worden om aan te sluiten op het warmtenet? Of als je een warmtepomp zou nemen? Een technisch adviesbureau zet dit naast elkaar, zodat er een goede, objectieve  vergelijking ontstaat.

Planning?

Als laatste ging Theo Voskuilen van Firan in op de techniek en de planning. Een definitief besluit om het warmtenet aan te leggen wordt eind 2022 verwacht. Zodra dat er is, start het traject voor vergunningen, definitief ontwerp, aanbestedingen, etc. Dat kost uiteraard enige tijd; op zijn vroegst in 2025 kunnen dan de eerste woningen aangesloten worden.  Onderstaande kaart geeft de volgorde aan, zoals die vanuit de techniek het meest logisch zou zijn: namelijk werken vanuit de bron aan de RWZI.

In 2030 zou de hele wijk aangesloten kunnen zijn. De woningcorporaties zijn al bezig om hun woningen op het juiste niveau te brengen, zodat ze met een temperatuur van 70 graden verwarmd zouden kunnen worden. Dan zijn ze  ‘warmte-ready’. De particuliere eigenaren krijgen circa twee jaar voor aansluiten een maatwerkadvies, waar in staat wat er eventueel nog aan de woning gedaan zou moeten worden om hem warmte-ready te maken. De voorbeeldwoningen geven daarvoor al veel inzicht. In het najaar hopen we inzichten van deze voorbeelden met u te kunnen delen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.