Plannen van Robur et Velocitas

Plannen van Robur et Velocitas

Nu zonnepanelen, op termijn van het aardgas af!

Voetbalvereniging Robur et Velocitas aan de Vlijtseweg wil zijn clubgebouw verregaand gaan verduurzamen. Het bestuur voelt de verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan de  beperking van de CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan. Er is een meerjarenplan opgesteld waarbij de club in een jaar of vijf à zes aardgasvrij zal zijn en geen CO2 meer zal uitstoten.

Robur gaat beginnen met het plaatsen van 225 panelen ten behoeve van hun leden. Dit gebeurt in samenwerking met onze coöperatie Zon op K&N.  In september start de verkoop van deze panelen. Als er zonnepanelen over blijven, kunnen ook buurtbewoners intekenen!

Daarnaast zal Robur in eerste instantie een aantal kleinere maatregelen nemen om efficiënter met energie om te gaan. Je kunt hierbij denken aan het kritisch bekijken van het energiecontract, de instelling van de temperaturen en de timers, de verlichting etc. Vervolgens  zal de zuidgevel van de kantine voorzien worden van isolatieglas, worden de borstweringen extra geïsoleerd en worden waar nodig radiatoren vervangen. De verwarmingsvraag zal hierdoor afnemen.

Op termijn (denk aan een jaar of zes) zal de cv-installatie vervangen gaan worden door een elektrische warmtepomp, aangevuld met extra zonnepanelen voor warm water voor de douches.

Uiteindelijk zal de club met al deze maatregelen jaarlijks € 10.000,- kunnen besparen op de energiekosten. Het aardgasverbruik wordt gereduceerd tot 0; het verbruik van elektriciteit zal daarentegen toenemen. Door deze (deels) zelf op te wekken en het restant groen in te kopen, wordt de CO2-uitstoot tot 0 gereduceerd: een besparing van 67,4 ton CO2 per jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *