Werkgroep en panel

Warmte werkgroep

De leden van de werkgroep warmte behartigen de belangen van de bewoners in deze wijk. Zij volgen de plannen die gemaakt worden nauwgezet. De werkgroep warmte heeft in juni 2020 een formele plek gekregen in het proces. De leden van de werkgroep adviseren en geven hun mening en de onderliggende argumenten. De projectpartners zullen deze adviezen zwaar meewegen: het is ook in hun belang dat het aanbod aansluit bij hetgeen in de wijk leeft.
Daarnaast zijn we bezig een panel te vormen van wijkbewoners: om een korte vraag te stellen of ruggespraak te houden in de grotere groep.
Heb je vragen of suggesties voor de Warmte Werkgroep, laat het ons gerust weten.

Warmte panel

Als lid van het Warmtenet Bewoners Panel denk je mee over de komst van het warmtenet en alles wat daarbij komt kijken. We toetsen op regelmatige basis bij jou onderwerpen (dat kan van alles zijn) waar je gemakkelijk via de mail op kunt reageren. Ook zaken die door bewoners zelf worden aangedragen kunnen we in het Panel toetsen. Het bewonerspanel is begin 2020 in het leven geroepen en de werkzaamheden van het panel hebben door corona even stilgelegen.
Wil jij ook deel uitmaken van het Warmtenet Bewoners Panel? Laat het ons gerust weten.