Apeldoorn op weg naar duurzame warmte: onze aanpak in de Transitievisie Warmte

Apeldoorn op weg naar duurzame warmte: onze aanpak in de Transitievisie Warmte

De gemeente Apeldoorn heeft, net als alle gemeentes in Nederland, op papier gezet hoe zij de overgang van verwarmen met aardgas naar verwarmen met duurzame energie wil aanpakken: de transitievisie warmte. De gemeente beschrijft het als volgt:

Ook in Apeldoorn merken we de gevolgen van de opwarming van de aarde: extremer weer met hevige regenval en hittegolven. We kunnen deze klimaatveranderingen afremmen door onze CO2-uitstoot te verminderen. 

Daarom maken we de overstap naar duurzame energie. Een onderdeel van die overstap is dat we van het aardgas af gaan. Want aardgas is een fossiele brandstof, dit betekent dat er CO2 vrijkomt als je het verbrandt. Daarom gaan we  in de toekomst onze bestaande woningen en gebouwen op andere manieren verwarmen en elektrisch koken. De overstap naar duurzame warmte is dus nodig en belangrijk. Het is een grote opgave maar het biedt ook kansen, zoals extra werkgelegenheid. 

Aanpak

De Transitievisie Warmte vertelt hoe wij de overgang – de ‘transitie’ – naar duurzaam verwarmen in grote lijnen voor ons zien. 

De route die we volgen heeft drie sporen:

• Spoor 1: Isoleren, ventileren en besparen 

Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe minder energie er nodig is. Daarom zetten we actief in op dit spoor. We helpen bewoners en gebouweigenaren met tips, advies en passende financiële maatregelen om hun woningen te isoleren of alvast op aardgas te besparen door een hybride warmtepomp te plaatsen. 

• Spoor 2: Starten met de Uitvoeringsplannen

Alle buurten zijn verdeeld in vier tijdvakken, tussen nu en 2050. In tijdvak 1 starten we met de wijken van de toekomst, waar ook de wijk Kerschoten (en Kerschoten-West) bij horen. Voor elke buurt in tijdvak 1 maken we de komende jaren een Uitvoeringsplan. De gemeente stelt hiervoor per buurt een projectleider aan. Er is al het nodige voorwerk gedaan door de verschillende betrokken partners. In het Uitvoeringsplan verkennen we de verschillende duurzame alternatieven heel grondig. We gaan ervoor dat de overstap naar duurzame warmte betaalbaar en haalbaar is voor iedereen. We maken dit plan samen met u en partners, dit is de collectieve wijkaanpak.

• Spoor 3: Beleid, onderzoek en innovatie

Duurzame warmtetechniek is in ontwikkeling en op dit moment nog erg kostbaar. Er worden steeds nieuwe ontdekkingen gedaan. Daarom doen we de komende jaren actief mee in onderzoek en innovatie. Voor bedrijven in Apeldoorn liggen hier mooie kansen.

 


Wilt u meer weten of uw mening geven? 

• Op www.apeldoorn.nl/duurzamewarmte kunt u alle informatie vinden en de Transitievisie Warmte lezen. Op het Stadhuis ligt een papieren editie om in te zien. De openingstijden zijn: maandag t/m woensdag 09.00-17.00 uur, donderdag 09.00-20.00 uur en op vrijdag 09.00-12.00 uur.

• Maandagavond 4 oktober organiseren wij een digitale presentatie over de visie. U bent van harte welkom. We vertellen over de keuzes die zijn gemaakt en wat dit voor de inwoners van Apeldoorn betekent. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich aanmelden via energietransitie@apeldoorn.nl. U ontvangt daarna een uitnodiging met de link en het tijdstip. 

• Op dinsdag 5 oktober is een inloopsessie voor de wijk Kerschoten en Kerschoten-West in de Jacobus Fruytierschool, Anklaarseweg 71. Hier is geen programma, u kunt binnen lopen tussen 16.00 en 20.00 uur. Natuurlijk houden we de richtlijnen voor corona aan.  

Wij horen graag uw ideeën en mening. U kunt een formele reactie indienen tot en met 20 oktober 2021. Dat kan via
www.apeldoorn.nl/plannen-en-projecten-ter-inzage.  

Deze reacties nemen wij mee naar het college en de gemeenteraad. Ook is er in december een politieke markt waar u kunt inspreken. De gemeenteraad zal eind dit jaar over deze visie praten en daarna de aanpak vaststellen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *